Nalaz ehokardiograma za nekardiologe – kako čitati nalaz? Print E-mail

Medicus-Vol-25Medicus. 2016;25(2):219-226.

Transtorakalna ehokardiografija slikovna je metoda koja daje detaljan uvid u morfologiju i funkciju srčanih struktura i velikih krvnih žila. Mogućnost prikupljanja velikog broja važnih kliničkih informacija, niska cijena i visoka reproducibilnost čine ju metodom izbora u dijagnostici i praćenju većine kardiovaskularnih bolesti.

Široka zastupljenost metode sve jasnije nalaže osnovno poznavanje ehokardiografskih načela i u zdravstvenih djelatnika koji nisu kardiolozi. Da bi pružio jasnu kliničku informaciju, nalaz mora imati jasnu logičku strukturu, biti pisan na razumljiv način i sadržavati sva definirana obavezna standardna mjerenja.

Puni tekst: hrvatski, pdf (438 KB)

 
 
Helix d.o.o. Copyright © 2011-2020 Croatian Cardiac Society.