Ehokardiografija u vrijeme COVID-19 pandemije Ispis

Preporuke Radne skupine za ehokardiografiju i slikovne metode u kardiologiji Hrvatskoga kardiološkog društva za ehokardiografiju u vrijeme COVID-19 pandemije pročitajte na https://doi.org/10.15836/ccar2020.208

croecho logo