Nukleus RS ECHO – Izvješće sastanka održanog 18. 3. 2011. Ispis E-mail

Prof. Šeparović je otvorila sastanak i pozdravila sve prisutne.

Prva točka dnevnog reda je uloga nukleusa Radne skupine (RS). Prof. Šeparović Hanževački je pročitala sve pozvane članove nukleusa, to su: Prof. dr. J. Šeparović Hanževački, Prof. dr A. Matana, Prof. dr. N. Drinković, Doc. dr. V. Peršić, Prof. dr. J. Mirat, Prof. dr. J. Vincelj, Doc. dr. D. Delić Brkljačić, Dr. S. Kranjčević, Dr. D. Žagar, Dr. I. Božić, Prim. dr. D. Planinc, Prim. dr. M. Ivanuša, dr. K. Šutalo.

 

Potom je pozvala okupljene da predlože ako postoji još netko tko bi trebao biti uključen. Cilj nukleusa je planiranje, provedba i organiziranje aktivnosti RS te rješavanje tekućih aktivnosti RS i u vremenu kada nije moguće okupiti sve njene članove.

 

Predložila je da član nukleusa bude i predstavnik tehničke struke, poput ing. Breyera i ing. Ferek-Petrića, te stavila dotično na raspravu. Zaključeno je da se isti uključe kao vanjski savjetnici. Osim toga, tijekom rasprave je zaključena da nucleus bude otvoren za prijem i drugih članova koji bi mogli aktivno pridonijeti radu.

 

Pitanje članstva i članarine je stavljeno na dnevni red kao druga točka. Trenutno je oko 200 formalno prijavljenih članova u RS. Potrebno je obnoviti članstvo te učlaniti nove članove. Prof. Matana je predložio da svatko tko ima interes može biti član RS te da to nije vezano uz dodijeljivanje licence za rad. Prijedlog je prihvaćen.

 

Otvoreno je pitanje članarine. Prijedlog je da se članarina veže uz stručne skupove poput Hrvatskog kardiološkog kongresa ili CroEcho-a. Zaključeno je da će se prvo skupiti članstvo, a zatim na idućem sastanku odlučiti o pitanju i iznosu članarine.

 

Treća točka dnevnog reda je organizacija stručnog skupa o ehokardiografiji pod imenom CroEcho. To je simpozij u organizaciji RS u suradnji s Klinikom za bolesti srca I krvnih žila KBC Zagreb i Thalassotherapija Opatija. Održat će se od 20. do 22. listopada 2011. godine. Skup bi se održavao svake dvije godine. Tijekom skupa biti će održan i tečaj osnova ehokardiografije s praktičnim dijelom rada na radnim stanicama proizvođača GE i Toshiba. Predloženo je da na skupu postoji izložbeni prostor RS na kojem će se elektronički vršiti prijava u članstvo. Doc. Peršić ukratko je izložio dosadašnji rad na organizaciji skupa te izložio da je već potvrđen dolazak sljedećih stranih predavača: Badano, Kowalski, Lancelotti, Perez, Salvo.

 

Četvrta točka dnevnog reda je web stranica RS koja je u ovom trenutku podstranica web stranica Hrvatskog kardiološkog društva. Na web stranici nalaziti će se pristupnica za članstvo u RS. Pristupnica bi uključivala sljedeće informacije: titula, ime i prezime, dob, spol, ustanova sa adresom, telefon, email, samostalni radni staž u ehokardiografiji, specijalizacija i subspecijalizacija te godine završavanja istih, članstvo u međunarodnim ehokardiografskim društvima. O web stranici brinuo bi se Prim. Ivanuša.

 

Peta točka dnevnog reda su buduće aktivnosti RS. Prof. Šeparović Hanževački je predložila da se RS očituje o cjenicima i podjeli ehokardiografskih pretraga prema Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje. Podijeljeni su prijedlozi unosa novih šifri sljedećih ehokardiografskih pretraga koje bi se trebale uključiti u šifrarnik postupaka za polikliničke bolesnike: EHKK - kontrastna TEE ehokardiografija, TEE - transezofagijski Doppler, TSE - stres ehokardiografija, CDMI i 2 DS - Doppler miokarda i 2D strain, HES - hemodinamski Doppler, OTREH - optimizacija i testiranje resinhronizacijskog elektrostimulatora, UZVS - UZV srca s digitalnom pohranom podataka, PPEH - punkcija perikarda pod kontrolom UZV. Predočen je prijedlog dopisa HZZO-u te je Prim. Planinc prihvatio zadaću da prijedlog uobliči do kraja. Predloženo je da se ultrazvuk srca podijeli u nekoliko kategorija ovisno o težini slučaja i zahtjevnosti pretrage. Predloženo je da naknadno do 1. travnja prisutni dopune prijedloge sa prijedlozima paketa pretraga, potrošnim materijalom i potrebnim uređajima za izvođenje pretraga te ustanovama u kojima će se moći izvoditi pretrage. Zaključeno je da ostale buduće aktivnosti trebaju uključivati definiranje uloge ehokardiografskog tehničara.

 

Sedma točka dnevnog reda je pokretanje akreditacije o osposobljenosti za obavljanje ehokardiografije. Prijedlog je da se oni koji su pet godina samostalno izvodili pretragu te imaju subspecijalizaciju akreditiraju odlukom nukleusa, a nakon zaprimanja valjanog zahtjeva. Odluka o potvrdi donijet će se na sastanku nukleusa. Za ostale postojao bi ispit za akreditaciju koji bi se trebao sastojati od dva dijela - teoretskog i praktičnog dijela. Teoretski dio polagao bi se na ispitu, dok bi za praktični dio odgovarao mentor.

 

Sastanak je zaključen sa odlukom da se nukleus ponovno sastane kroz tri mjeseca.

 

Sastanak je završen u 20:05h.

Zapisnik sastavili:

Irena Ivanac
Daniel Lovrić

 

 
 
Helix d.o.o. Copyright © 2011-2021 Hrvatsko kardiološko društvo