Samit Europskoga ehokardiografskog udruženja 2011. Ispis E-mail

Istanbul, Turska, 8. i 9. 4. 2011. god.

EAE logoProf. dr. sc. J. Šeparović Hanževački
Klinički bolnički centar Zagreb, Zagreb

U Istanbulu je 8. i 9. travnja 2011. godine održan samit predstavnika nacionalnih ehokardiografskih udruženja i radnih skupina iz cijele Europe, u organizaciji Europskoga ehokardiografskog udruženja, (EAE - European Association of Echocardiography), Europskog kardiološkog društva (ESC - European Society of Cardiology)

Glavne teme sastanka bile su:

  1. Primjena novih ehokardiograskih metoda u kliničkoj praksi (trodimenzionalna i kontrastna ehokardiografija, deformacijske metode)
  2. Postupak prestrukturiranja u „Association of Cardiac Imaging" otvorena pitanja - uloga ehokardiografije, vodstvo, zadržavanje članova, edukacija kardiologa za razne metodama oslikavanja u Europi
  3. Klub mlađih od 35 godina - naglasak na uključivanju mladih

Zaključci su sljedeći:

Ad. 1. Nove metode (3D, strain imaging, kontrast) donose bitni napredak u cjelovitom ehokardiografskom pregledu i trebaju imati svoje mjesto u svakodnevnoj kliničkoj praksi sukladno kliničkom upitu i individualiziranom pristupu kliničkom problemu. U Europi je šarolika slika uporabe tih metoda, u većini zemalja koristi se neka od metoda u većim ehokardiografskim laboratorijima, ali je vrlo mali broj zemalja koje sve nove metode koriste svakodnevno. Najviše se koristi kontrastna ehokardiografija u sklopu stres ehokardiografije za bolju vizualizaciju endokarda, potom trodimenzijska ehokardiografija (u kongenitalnim greškama, za bolju pripremu prije perkutanog zatvaranja, funkcija lijeve i desne klijetke), dok je najmanja uporaba metoda procjene deformacije. Osnovni razlog njihove nedovoljne primjene u kliničkoj praksi proizlazi iz kompleksnosti metoda i nedostatne edukacije.

Preporuka vodećeg tima za edukaciju EAE-a je poticanje individualne edukacije vještine pod mentorstvom u laboratorijima akreditiranim za pojedine metode. Hrvatska je zapažena kao članica u kojoj se koristi barem jedna nova metoda u kliničkoj praksi, u kojoj postoje digitalizirani laboratoriji, kontinuirana arhiva u digitalnom formatu, protkolirani pregledi, te individualna akreditacija iz transtorakalne ehokardiografije.

Ad. 2. U Europskoj uniji prepoznat je problem visokih troškova za slikovne metode u kardiologiji, te se Europskom kardiološkom društvu skrenula pažnja na rastuće troškove koji su u posljednjem petogodišnjem razdoblju značajno porasli. Sukladno tome pokrenut je proces za objedinajvanjem svih slikovnih metoda u jedno udruženje. Obzirom da se EAE pokazalo kao vodeće udruženje ESC-a, s najvećim članstvom, najposjećenijm i najaktualnijim godišnjim sastancima – EUROECHO, a time ocjenjeno i kao najaktivnije udruženje, ESC smatra da bi EAE trebalo prerasti u Europsko udruženje za sve slikovne metode u kardiologiji - Association of Cardiac Imaging. Prvi korak na tom putu je učinjen promjenom naziva EUROECHO sastanka u European meeting on Echocardiography and Non-Invasive Cardiovascular Imaging.

Ehokardiografija je metoda koju izvode kardiolozi upoznati s kliničkim problemom bolesnika čime je vrlo učinkovito integriran pristup bolesniku i rješavanje kliničkog problema. To je osnovna ideja za objedinjavanjem svih slikovnih metoda u kojima bi kardiolozi bili aktivni nositelji i time unaprijedili dijagnostiku, a s druge strane racionalizirali pretrage.

ESC je upozorio da postojeći Council for Cardiovascular Imaging nije ispunio očekivanja glede poduzetih aktivnosti te se očekuje njegovo prestukturiranje. Obavljeni su preliminarni sastanci s vodećim timovima radnih skupina za magnetsku rezonanciju srca i nuklearnu kardiologiju i CT pri ESC-u.

U podužoj raspravi tijekom koje su svi predstavnici pozvani da iznesu stavove nacionalnih udruženja, zaključeno je sljedeće: proces je načelno prihvaćen i jedinstveno je mišljenje da kardiolozi trebaju aktivno nositi integrirani pristup bolesniku u odabiru i izvođenju slikovnih metoda, potrebno je zadržati specifičnosti i neovisnost svake metode u tako širokom udruženju, održavati članstvo i visoku razinu uspješnosti EUROECHO sastanaka te definirati formalnu edukaciju kardiologa za navedene metode.

Ad 3. Osnovan je klub mlađih od 35 godina s ciljem boljeg razumijevanja i pristupa potrebama mlade generacije budućih eksperata u ehokardiografiji. Težište aktivnosti je na okupljanju mladih, širenju udruženja, bržem protoku potrebnih informacija, razmjeni ideja i svih oblika edukacije potrebnih onima koji su u procesu učenja.

Izvan glavnih tema raspravljalo se o članstvu, kominikaciji s nacionalnim udruženjima, promoviranju EAE udruženja i prevođenju preporuka i njihova široka distribucija. Ukazano je da se uključivanje novih članova treba što više nacionalno poticati s postavljenim ciljem od 5000 članova do prosinca ove godine. Za kraj je iznesen idejni projekt aktualnog odbora za 2012. gog. s ciljem promoviranja ehokardiografije.

 
 
Helix d.o.o. Copyright © 2011-2021 Hrvatsko kardiološko društvo