Nukleus RS ECHO - Izvješće sastanaka održanog 2. 5. 2011. Ispis

Sastanak je otvoren u 14:00h.

Na sastanku prisutni Prof. dr. J. Šeparović Hanževački, Prof. dr. J. Mirat, Prof. Dr. N. Drinković, Doc. dr. D. Delić-Brkljačić, Prim. dr. M. Ivanuša, dr. N. Bulj, dr. D. Lovrić.

Ispričani: Prof. Matana, Dr. Krstačić, Prof. Vincelj, Prim. Planinc, Doc. Peršić.

Prof. Šeparović je otvorila sastanak i pozdravila sve prisutne.

 

I. Usvajanje prijedloga novih ehokardiografskih pretraga i njihovog troškovnika

Ova točka je nadopunjena raspravom o cijeni osnovnog ehokardiografskog pregleda te je Prof. Šeparović pročitala dopis od strane Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) gdje se traži mišljenje u svezi utvrđene cijene ehokardiografske pretrage. Ukazala je da postupci sa vremenskim i kadrovskim normativima nisu dopunjeni od 1992. Prijedlog nove bazične cijene ehokardiografskog pregleda obrazložen je s kompletnim elaboratom koji između ostalog ukazuje na neopravdanost i nestručno isključivanje jednodimenzijskog prikaza, kao i sve ostale postupke koji nisu pokriveni utvrđenom cijenom HZZO za ehokardiografiju. Zahtjev za nove pretrage stavljen je na čekanje dok se ne dobije odgovor od strane HZZO u svezi osnovnog pregleda.

 

II. Izvještaj sa EAE sastanka

Prof. Šeparović je predočila izvještaj sa sastanka nacionalnih predstavnika EAE-a. Glavne teme su bile: 1) Nove tehnike: Strain, 3D i kontrast; 2) Postupak prestrukturiranja u "Association of Cardiac Imaging"; 3) Klub mlađih od 35. Potpuni izvještaj je u prilogu.

Otvoreno je pitanje obuhvaćanja svih metoda za oslikavanje srca unutar naše radne skupine sljedom započetog prerastanja EAE-a. Zajednički je stav da kardiolozi moraju biti uključeni u sve slikovne metode u kardiologiji, te aktivno sudjelovati u probiru metode i interpretiranju nalaza u okviru kliničkog problema kako bi sveobuhvatnim pristupom unaprijedili i racionalizirali dijagnostiku.

Prof. Šeparović je potom izvjestila kako je u skladu sa procesom započetim pri EAE, održan sastanak s dr. M. Jukićem s temom uključivanja CT koronarografije u integrirani pristup slikovnim metodama, obzirom na prepoznate zajedničke ciljeve donesen je prijedlog da se radna skupina preimenuje da bi imenom obuhvatila i druge metode, što će se raspraviti na idućem sastanku Nukleusa.

Na kraju, informirala je o novoosnovanom klubu mlađih od 35 godina pri EAE-u. Predloženo je i usvojeno da se napravi probir mladih specijalizanata iz kardiologije zainteresiranih za ehokardiografiju u svim ustanovama i potom osnuje klub i pri našoj RS.

 

III. CroEcho 2011

Prezentiran rad na organizaciji sastanka te internetska stranica sastanka.

IV. Internetska stranica Radne skupine

Dr. Ivanuša je izvjestio da je internetska stranica izrađena, svi prijedlozi sa prethodnog sastanka kao i naknadne dorade su unesene. Prisutni članovi su pozvani da pregledaju stranicu koja je otvorena tog dana te dostave svoje komentare i prijedloge.

V. Osobne akreditacije

U skladu sa zaključcima prethodnog sastanka započet je proces nacionalne akreditacije za osobne akreditacije iz transtorakalne ehokardiografije.

Proces akreditacija se sastoji od dva dijela: pismeni ispit iz teoretskog znanja i potom (nakon položenog ispita) praktični dio pod vodstvom mentora i mišljenje nukleusa.

Odlučeno je da se jednom godišnje održi ispit iz teorijskog znanja koji bi se ove godine održao mjesec dana poslije CroEcha 2011 (studeni 2011).

Akreditacija se priznaje članovima koji su položili akreditaciju Europskog udruženja ehokardiografije uz priloženi zahtjev.

Članovi Radne skupine koji su dulji period posvećeni izvrsnosti u ehokardiografiji, koji su kardiolozi i u tom statusu više od pet godina samostalno izvode ehokardiografiju, a žele se akreditirati, podnose zahtjev nukleusu koji o tome donosi mišljenje.

Nukleus je raspravljao o podnesenim zahtjevima i odobrio akreditaciju iz transtorakalne ehokardiografije sljedećim članovima: Prof. dr. sc. N. Drinkoviću. Prof. dr. sc. J. Miratu, Prof. dr. sc. A. Šmalcelju, Doc. dr. sc. D. Delić-Brkljačić, Prim. dr. D. Planincu, Prim. dr. V. Bridi, Prim. dr. sc. M. Ivanuši, Prof. dr. sc. Šeparović Hanževački.

Prof. Mirat je predložio da se razmotri subspecijalistički smjer iz neinvazivnih metoda oslikavanja srca.

Prof. Šeparović je izložila uvjete EAE za akreditaciju laboratorija: broj pretraga, tehnički preduvjeti, osobne akreditacije, oprema, lista narudžbi sa preduvjetom razmaka duljeg od 30 minuta.

Zaključeno je da se na slijedećem sastanku detaljno razradi praktični dio uvjeta za akreditaciju.

Prof. Šeparović je dala prijedloge za akreditacijom ehokardiografskog tehničara nakon 5 godina edukacije pod mentorstvom kardiologa sa definiranim stečenim znanjima i vještinama.

Zahtjev za priznavanjem edukacije za ehokardiografskog tehničara su priložile:

Dubravka Memić, vms, rad pod mentorstvom Prof. dr. J. Šeparović-Hanževački od 1990.

Sanja Ceković, vms, rad pod mentorstvom Prof. dr. N. Drinkovića od 1991.

Sandra Večerić, vms, rad pod mentorstvom Prof. dr. J. Šeparović-Hanževački od 2004.

Uvidom u priložene zahtjeve sa prilozima o stečenim znanjima i vještinama te brojem izvršenih vještina, sva tri zahtjeva su odobrena.

Prim. Ivanuša predložio je da se predstavnika tehničara uključi i u rad Radne skupine te u rad Nukleusa kada se odlučuje o pitanjima vezanim uz njihovu struku.

 

VI. Razno

U skladu sa zaključcima prethodnog sastanka , Doc. dr. sc. D. Delić-Brkljačić je predložila dr. Bulja kao člana nukleusa Radne skupine što je prihvaćeno. Prof. Šeparović je predložila da se dr. Krstačić kao voditelj suradne Radne skupine za kompjutere u kardiologiji uključi u nukleus, što je također prihvaćeno.


Sastanak završen u 15:35h.

Zapisnik sastavio:
Daniel Lovrić, dr. med.