Nukleus RS ECHO - Izvješće sastanaka održanog 19. 9. 2011. Ispis E-mail

Klinika za bolesti srca i krvnih žila KBC Zagreb, Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb. Sastanak je otvoren u 15:00h.

Prisutni: prof. dr. D. Fabijanić, doc. dr. I. Božić, dr. D. Žagar, prim. dr. G. Krstačić, prim. dr. M. Ivanuša, prof. dr. J. Šeparović Hanževački, doc. dr. D. Delić-Brkljačić, dr. K. Šutalo, dr. N. Bulj, dr. I. Ivanac, dr. D. Lovrić.

Sastanak je otvoren dogovorom da se ubuduće odmah dogovori i termin sljedećeg sastanka. Zaključeno je da se sljedeći sastanak održi na CroEcho 2011 kongresu 22. listopada 2011. godine u 13h.

 

I. Nacionalna akreditacija – zamolbe

S današnjim sastankom zaključuje se priznavanje akreditacije ekspertima iz transtorakalne ehokardiografije uključujući i članove nukleusa. Pregledane su i odobrene molbe slijedećih liječnika: prof. dr. A. Ernst, prof. dr. A. Matana, prof. dr. V. Nikolić Heitzler, dr. S. Kranjčević, prof. dr. D. Fabijanić, dr. Tršinski, dr. K. Šutalo, dr. D. Žagar, doc. dr. I. Božić. O daljnjim posebnim slučajevima može se raspraviti na Nukleusu.

 

II. Nacionalna akreditacija – teorijski dio

Zaduženi su prim. dr. Ivanuša i dr. Ivanac za stvaranje nacrta teorijskog i praktičnog dijela ispita za nacionalnu akreditaciju iz transtorakalne ehokardiografije.

Termin teorijskog ispita 25. studenoga 2011. godine u prostorijama Klinike za bolesti srca i krvnih žila KBC Zagreb. Prijave za ispit zaprimat će se putem web stranice. Prijavljenom kandidatu dodijeliti će se identifikacijski broj čime bi osigurali tajnost podataka i objektivnost ispitivača do kraja ispita.

Dr. Ivanuša je predložio da svaki kandidat prije prijave treba imati preporuku mentora koji potvrđuje da je polaznik prošao potrebnu teorijsku edukaciju. Prijedlog je prihvaćen. Mentor može biti jedino akreditirani član Nukleusa. Nadalje je usljedila diskusija o uvjetima za prijavu i tehničkim detaljima provedbe pisanog ispita.

Zaključeno je da su uvjeti za pristup ispitu sljedeći: polaznik teba biti subspecijalist kardiolog ili subspecijalizant kardiologije ili internist koji se bavi 10 godina kardiologijom uz potvrdu mentora. Ispit će se plaćati i cijena će iznositi 1000 kn. Broj polaznika u jednom roku ograničen je tehničkim uvjetima na maksimalno 20 osoba.

Svaki član Nukleusa obavezuje se sastaviti određeni broj pitanja iz područja koja nedostaju na samom tečaju ili predavači nisu iz Hrvatske te pitanja koja će moći razlučiti polaznike koji imaju praktično znanje. Termin za predaju pitanja je 10. listopada 2011. godine.

Za prvi ispitni rok za provođenje i kontrolu zaduženi su: prim. dr. Ivanuša, dr. Ivanac, dr. Šutalo, prof. dr. Šeparović Hanževački.

 

III. Nacionalna akreditacija – praktični dio

Dr. Ivanac izložila je uvjete i program akreditacije koju provodi Europsko ehokardiografsko udruženje (EAE). Nakon diskusije dogovoreno je da se praktični dio ispita provodi u trajanju od godine dana pod vodstvom mentora, za to vrijeme polaznik treba samostalno obaviti i interpretirati 200 transtorakalnih ehokardiografskih pregleda te dostaviti povjerenstvu sljedeću pisanu i slikovnu dokumentaciju:

 • 200 ehokardiografskih nalaza bez vidljivog imena i prezimena izvođača i bez potpisa;
 • snimku jednog normalnog ehokardiografskog pregleda u digitalnom obliku;
 • snimke sljedećih patoloških nalaza:
  1. ishemijske bolesti srca sa svim prikazima sistoličke funkcije i očitanjem nalaza.
  2. mitralna regurgitacija,
  3. aortna stenoza,
  4. aortna regurgitacija +
  5. po izboru

(sadržaj svakog patološkog nalaza posebno će biti će detaljno obrazložen u uputama).

 

IV. CroEcho 2011 – Izvješče organizacijskog odbora

Prof. dr. Šeparović Hanževački prezentirala je u ime organizacijskog odbora preliminarni program te izvođenje slikovne vježbaonice.

Potrebno je učiniti listu vremenskih slijedova slikovnih vježbaonica na kojima će sudjelovati i predavači, prema rasporedu, a sukladno tematskim sadržajima toga dana na tečaju.

Usaglašeno je da će se izabrati dva najbolja sažetka i to jedan u kategoriji mladih autora do 35 godina i drugi među ostalim. U tu svrhu osigurati će se i prikladne nagrade.

 

V. Internetska stranica Radne skupine

Prim. dr. Ivanuša prezentirao je rad web stranice http://croecho.kardio.hr/

Prezentirane su manje izmjene na stranici izbornika pod akreditacija, dogovoreni novi sadržaji, pregledani upisani članovi, odobrena članstva koja su čekala provjeru te prezentirana druga obavijest CroEcha. Pregledani su podaci o preuzimanjima sa svih podstranica, sa zaključkom da je posjećenost dobra i da se čitaju svi sadržaji.

 

VI. Razno

Prof. dr. Šeparović zamolila je predstavnike regija da napišu kratki pregled stanja u ehokardiografiji na njihovom području. Pregled bi trebao između ostalog sadržavati podatke o ustanovama, opremi, kadrovima, laboratorijima, (način i organizaciji rada) i relevantnim podacima o kvaliteti provođenja ehokardiografije.

 

Sastanak završen u 16:55h.

Zapisničar: Daniel Lovrić, dr. med.

 
 
Helix d.o.o. Copyright © 2011-2023 Hrvatsko kardiološko društvo