Nukleus RS ECHO - Izvješće sastanaka održanog 22. 10. 2011. Print E-mail

Opatija, Hotel Ambasador. Sastanak je otvoren u 13:00h.

Prisutni: Prof. D. Fabijanić, Prof. I. Božić, Prim. dr. D. Planinc, Dr. M. Jukić, Doc. V. Peršić, Prof. A. Matana, Prof. J. Vincelj, Doc. D. Delić-Brkljačić, Dr. D. Žagar, Prim. dr. G. Krstačić, Prim. dr. M. Ivanuša, Prof. V. Nikolić-Heitzler, Prof. J. Šeparović Hanževački, Dr. K. Šutalo, Dr. N. Bulj, Dr. I. Ivanac, Dr. K. Felthofer-Relatić, Dr. D. Lovrić.

 

I. Članstvo u radnoj skupini

Prof. Šeparović Hanževački otvorila je sastanak Nukleusa. Prva točka dnevnog reda je poticanje povečavanja članstva u radnoj skupini. Svi članovi Nukleusa trebali bi poticati učlanjenje te sudjelovati u stvaranju sadržaja za web stranicu.

 

II. Uključivanje svih tehnika oslikavanja u radnu skupinu

Dr. Jukić je naglasio zajednički stav da nema potrebe da se unutar Hrvatskog kardiološkog društva osnivaju pojedinačne radne skupine za slikovne metode, već da sve tehnike oslikavanja u kliničkom dijagnosticiranju budu objedinjene, kako bi bolesnik i njegov klinički problem bio u središtu. Prof. Šeparović Hanževački je pozvala da se zainteresirani članovi uključe u druge tehnike oslikavanja kao što je MR i CT srca. Prioritet je poticati strukturiranu i formalnu edukaciju kardiologa u ovim slikovnim metodama.

 

III. Regionalna izvješća

Prof. Šeparović Hanževački pozvala je još jednom da se dovrše izvještaji o stanju ehokardiografije u regijama.

 

IV. Nacionalna akreditacije iz ehokardiografije

Ponovno je naglašeno, da je akreditacija potpuno dobrovoljan proces, kao što je dobrovoljna i u Europskoj Uniji. Akreditacija je stručno priznanje i potvrda postignute potrebne razine ehokardiografskog znanja, a sve u cilju zaštite interesa bolesnika i poticanja kavalitetne edukacije. Svi se članovi RS trebaju zalagati da proces edukacije rezultira zadovoljavajućom razinom znanja.

 

V. Tehnička provedba teorijskog i praktičnog dijela akreditacijskog ispita

Dr. Ivanuša i dr. Ivanac su prezentirali pripremu za provođenje teorijskog dijela ispita. Teorijski dio ispita je dizajniran po uzoru na europski test i sastoji se od dva dijela. Praktički dio se provodi tijekom jedne godine, a nakon položenog teorijskog ispita. Potrebno je dostaviti 200 pismenih nalaza, samostalno izvršenih transtorakalnih ehokardiografskih pregleda. Osim toga, potrebno je priložiti i digitalne zapise šest pretraga po točno definiranim uputama. Ocjenjivanje je anonimno, u tu svrhu svaki će polaznik dobiti svoj jedinstveni broj. Svaki polaznik treba imati mentora sa liste mentora koju je sastavio nukleus. Prvi ispit je 25.11.2011. na KBC Zagreb, a maksimalan broj prijavljenih može biti 20. Ispiti će se odvijati dva puta godišnje. Potrebno je sastaviti formular za potvrdu mentora. Svi detalji i informacije o ispitu dostupni su na internetskoj stranici radne skupine.

 

Sastanak je zaključen u 13:30h

 
 
Helix d.o.o. Copyright © 2011-2024 Croatian Cardiac Society.