Nukleus RS ECHO - Izvješće sastanaka održanog 22. 12. 2011. Print E-mail

Klinika za bolesti srca i krvnih žila KBC Zagreb, Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb

Sastanak je otvoren u 15:00h.

Prisutni: doc. I. Božić, prof. J. Šeparović Hanževački, prof. J. Mirat, doc. V. Peršić, doc. D. Delić-Brkljačić, dr. M. Jukić, prim. dr. G. Krstačić, prim. dr. M. Ivanuša, dr. K. Šutalo, dr. N. Bulj, dr. K. Selthofer-Relatić, dr. D. Lovrić.

 

Dnevni red:

  1. Izvješće sa simpozija RS CroEcho2011
  2. Članstvo i učlanjivanje u RS
  3. Nacionalna TTE akreditacija, prvi teorijski ispit, povezivanje s EAE ispitom
  4. Razno

 

I. Izvještaj sa CroEcho 2011

Doc. Peršić je izvjestio kako je kongres protekao uspješno, uključujući i tečaj i znanstveni dio koji je bio respektabilan radi velikog broja stranih predavača. Dvorana s tečajem je bila popunjena do zadnjeg mjesta, što potvrđuje potrebu za daljnjom edukacijom. Na skupu je bio prisutan i predsjednik Europskog ehokardiografskog udruženja (EAE) L. Badano koji je posebno istaknuo organizaciju i brojnost skupa. Ukupno je prisustvovalo oko 400 sudionika, s dosta velikim odazivom iz inozemstva, a s obzirom na pozitivne kritike, želja je da se na idućem sastanku obuhvati još i veći dio regije. Prof. Šeparović se zahvalila članovima Nukleusa i svima koji su doprinijeli organizaciji skupa. Istaknut je i veliki interes industrije koji je sudjelovao na izložbi, a pogotovo proizvođača opreme.

 

II. Članstvo i nacionalna akreditacija

Prof. Šeparović Hanževački je pozvala na prijavljivanje u članstvo Radne skupine (RS) putem mrežne stranice gdje za to postoji posebna podstranica i prijavni obrazac. Dr. Ivanuša je nadodao da još uvijek neki članovi koji su i aktivni u radu radne skupine nisu službeno prijavljeni u bazi podataka. Trenutno je samo 47 članova prijavljeno na web stranici. Također se pozivaju sve kolege mlađe od 35 godina koji su zainteresirane za ehokardiografiju da se prijave u „Klub 35" putem poveznice i prijave na mrežnoj stranici.

U svezi nacionalne akreditacije iz transtorakalne ehokardiografije još jednom je naglašeno da je dobrovoljna i neobvezujuća, a predstavlja stručno priznanje i potvrdu razine postignutih znanja i vještina iz transtorakalne ehokardiografije po uzoru i u skladu s akreditacijskim postupkom EAE. Cilj akreditacijskog postupka je promicanje dobre ehokardiografske prakse, umješnosti znanja i vještina u cilju što boljeg kliničkog dijagnosticiranja i dobrobiti bolesnika i poticaj mladima na kvalitetnu edukaciju. Prvi teorijski ispit za nacionalnu akreditaciju iz transtorakalne ehokardiografije održan je 25. 11. 2011. god. Prolaznost ispita bila je 83%. U prvom dijelu ispita postotak točnih odgovora iznosio je 80%, a u drugom dijelu ispita, s pitanjima iz slikovnih prikaza, postotak točnih odgovora bio je manji i iznosio je 60%. Rok sljedećeg ispita bit će objavljen na internetskim stranicama RS i HKD.

Prof. Šeparović je izvijestila da je na sastanku EAE u Budimpešti bilo puno govora da se ispiti za europsku akreditaciju održavaju lokalno u zemljama članicama čime bi istovremeno postali i nacionalni ispiti za akreditaciju.

Otvoreno je i pitanje edukacije iz ehokardiografije tijekom novih usmjerenih specijalizacija kardiologije. S obzirom na kratak program usmjerene edukacije iz ehokardiografije, Prof. Šeparović Hanževački je ustvrdila da je potrebno osigurati kvalitetnu edukaciju kako bi što više specijalizanata bilo dovoljno spremno za polaganje samog ispita. U diskusiji su dalje sudjelovali dr. Šutalo i doc. Peršić s prijedlozima i iskustima iz drugih zemalja npr. u Italiji gdje postoji edukacija od šest mjeseci isključivo iz ehokardiografije, a provodi se bez rada na odjelu i drugih opstrukcija u učenju.

Prof. Mirat je nadodao da je potrebno raditi na potpunom kurikulumu metoda oslikavanja u kardiologiji. Dr. Jukić je pridodao da MSCT angiografija već pronašla svoje mjesto u kardiologiji, a sada i u hitnim stanjima te da treba biti aktivnije uključena u program učenja.

Predloženo je da se sastavi dopis Hrvatskom kardiološkom društvu (HKD) u kojem bi se iznio stav radne skupine prema edukaciji iz slikovnih metoda. Dogovor je da se za slijedeći sastanak utvrdi što trenutno kurikulum sadrži te u manjoj grupi koju bi sačinjavali Prof. Šeparović, Prof. Mirat, Dr. Jukić i Dr. Bulj napraviti prijedlog poboljšanja od strane RS koji bi dalje bio proslijeđen HKD. Doc. Peršić je iznio primjer stručnih poslijediplomskih studija na Medicinskom fakultetu u Rijeci te je otvoreno da se razmotri pitanje otvaranja stručnog poslijediplomskog studija iz metoda oslikavanja srca.

Prof. Šeparović je također predložila da RS učini nekoliko tečajeva iz osnova ehokardiografije koji bi se lokalno održavali te da se prvi učini u Osijeku. Takav tečaj odmah bi uključivao i sastanak RS. Dogovoreno je da se učini procjena isplativosti te je zadužena dr. Selthofer-Relatić iz Osijeka da procijeni zainteresiranost u regiji. Dr. Krstačić je dao prijedlog da se isto proba inkorporirati uz Simpozij e-Cardiology 2012 koji se održava od 15. do 17. ožujka u Osijeku što je prihvaćeno. Prihvaćeno je da tema tečaja bude ishemijska bolest srca.

 

III. Regionalna izvješća iz Dalmacije, Slavonije i sjeverne Hrvatske

Doc. Božić dao je izvještaj o stanju ehokardiografije u Dalmaciji: u cijeloj regiji prisutno je ukupno sedam ehokardiografskih uređaja prosječne starosti 5,4 godina. Za sjeverozapadnu Hrvatsku izvješće je iznio Dr. Šutalo, ukupno 9 ultrazvučnih aparata prosječne starosti 6,2 godine.

Za Slavoniju je izvještaj dala dr. K. Selthofer-Relatić te je izvjestila da postoji sveukupno 8 uređaja prosječne starosti 7,6 godina. Navedena izvješća ukazala su na problem nedovoljnog broja uređaja i starosti opreme u svim regijama. Izdvojena je regija Slavonije, gdje je dr. Selthofer-Relatić ukazala i na problem edukacija značajno pomlađenog kadra.

 

IV. Prisutnost na EuroEcho 2011

Prof. Šeparović je izvijestila o predstavljanju RS na skupu EuroEcho 2011 u Budimpešti, gdje je RS predstavljena posterom na izložbi, koji je bio izrazito posjećen. Prof. Badano je u svom uvodnom govoru na svečanosti otvaranja naveo među ostalim i Hrvatsku, kao primjer uspješne RS u aktivnostima koje promiče EAE.

 

V. Razno

Prof. Šeparović Hanževački je ideju o razvoju vlastitog udžbenika baziranog na sadržaju Tečaja temeljne ehokardiografije.

 

Sastanak je zaključen u 16:30h

 

Slijedeći sastanak je 6. 2. u ponedjeljak u 15h u prostorima Klinike za bolesti srca i krvnih žila KBC Zagreb.

 
 
Helix d.o.o. Copyright © 2011-2024 Croatian Cardiac Society.