Nukleus RS ECHO – Izvješće sastanka održanog 20. 2. 2012. Print E-mail

Klinika za bolesti srca i krvnih žila KBC Zagreb, Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb

Usljed vremenskih neprilika dogovoreni sastanak Nukeusa 06. 2. je u više navrata odgađan do 20. 2. 2012. Sastanak je otvoren u 15:00h.

Prisutni: Prof. J. Šeparović Hanževački, Prof. J. Mirat, dr. M. Jukić, prim. dr. M. Ivanuša, dr. I. Ivanac Vranešić, dr. D. Lovrić.

 

Dnevni red:

  1. Tečaj u Osijeku i ostale edukativne aktivnosti
  2. Članstvo
  3. Priprema sljedećeg ispita iz NATE
  4. Novosti sa mrežne stranice RS
  5. Razno

 

I. Tečaj u Osijeku i ostale edukativne aktivnosti

Pripreme za tečaj su u tijeku. Preliminarni program tečaja je već objavljen. Uvrštene su izmjene na molbu predavača doc. Delić-Brljačić i dr. Bulj. Predavanje «Sistolička funkcija miokarda» pripremit će dr. Ivanuša, a «Ishemijska kardiomiopatija» pripremit će doc. Peršić.

Dogovoreno je da će tijekom kongresa Hrvatskog kardiološkog društva (HKD) u listopadu 2012. god. biti održan cjelokupni tečaj temeljne ehokardiografije obzirom na visoku zainteresiranost.

Dr. Jukić je predložio da se u proces aktivne edukacije koju provodi RS uključe i druge slikovne metode. Usvojena je ideja o organiziranju radionioce o ishemijskoj bolesti srca koja bi obuhvatila sve slikovne metode. Preliminarni datum bi bio 18. 6. 2012. god. i mjesto održavanja predložen je Split, o čemu će se tražiti mišljenje kolega iz te regije.

Dogovoreno je, također, da RS iznese svoje mišljenje o programu edukacije iz slikovnih metoda i razinama kompetencije u programu specijalizacije iz kardiologije, jer je sam kurikulum rađen prije 6 godina.

 

II. Članstvo

Trenutno je 50 članova prijavljeno na web stranicama RS. Predloženo je da svi polaznici Tečaja u Osijeku odmah ispune i upitnik za učlanjenje. Učlanjenje je besplatno, a svi članovi imati će značajno niže cijene kotizacija na svim tečajevima u organizaciji RS, također je naglašeno da će se samo članovima tj. onima koji su prijavljeni putem mrežne stranice odobravati molbe za financijsku pomoć u svrhu edukacije. Dogovoreno je da se aplicira i pri HKD za pomoć u organizaciji naših aktivnosti te je dogovoreno da će se dr. M. Jukić posvetiti toj aktivnosti.

 

III. Priprema sljedećeg ispita za Nacionalnu akreditaciju iz transtorakalne ehokardiografije - NATE

Sljedeći ispit za NATE biti će organiziran na Kongresu HKD od 13 do 17. 10. 2012. god.

 

IV. Mrežna stranica RS Croecho.kardio.hr

Održan je sastanak sa predstavnicima tvrtke Helix koji uređuju i održavaju stranicu na kojem je izneseno mišljenje o dosadašnjem radu i planovi budućih aktivnosti koji će uključivati poboljšanje dizajna i izgleda stranice te sadržaja. Potrebno je dostaviti više sadržaja, ali i fotografija vezanih za ehokardiografiju.

 

V. Razno

Dogovoreno je da se članovima koji dolaze i putuju u funkciji izaslanika RS, treba isplatiti putne naloge i dnevnice ukoliko se radi o aktivnosti koja traje dulje od 12 sati. Članovi koji žele povrat sredstava za putne troškove trebaju prethodno priložiti zahtjev za putni nalog.

Prof. Šeparović Hanževački je izvjestila o odlasku na skup o 3-D ehokardiografiji u Šmajerske toplice 27. 1. na poziv predsjednika Slovenskog ehokardiografskog udruženja. Također je 29. 1. boravila u Zlinu, gdje je održala pozvano predavanje na Češkom i Slovačkom ritmološkom simpoziju, na tom skupu promoviran je i CroEcho2013 i započeta regionalna suradnja.

Dr. Ivanac Vranešić je izvijestila o aktivnostima vezanim uz Klub 35. Do sada su samo tri ustanove izvijestile o zainteresiranim članovima. Planira se svim članovima proslijeđivati sve aktivnosti vezane uz ispite, radionice, webinare te prezentirati zanimljive slučajeve.

RS je dobila nekoliko donacija za pomoć u edukaciji članova, stoga su sve molbe članova RS koji su tražili pomoć za smještaj i prisustvovanje CroEcho 2011 ili drugim skupovima, odobrene i sredstva će biti isplaćena.

 

Sastanak je zaključen u 16:40h.

 

Sljedeći sastanak bit će 16. 3. u Osijeku, a točno vrijeme bit će točno definirano po objavljenom finalnom programu Simpozija e-Cardiology 2012.

 
 
Helix d.o.o. Copyright © 2011-2024 Croatian Cardiac Society.