„Temelji ehokardiografije: ishemijska bolest srca“ Print E-mail

Usporedno sa simpozijem e-CARDIOLOGY 2012, u Osijeku je 16. i 17. ožujka 2012. godine u organizaciji Radne skupine za ehokardiografiju HKD-a održan tečaj pod naslovom „Temelji ehokardiografije: ishemijska bolest srca".

Zamišljen kao usmjerena i jezgrovita edukacija tijekom koje će manja grupa polaznika steći znanja o ehokardiografskom razlikovanju i razumijevanju stupnjeva promjena kontraktilnosti miokarda i komplikacija ishemijske bolesti srca, tečaj je proveden u dva dijela. Teorijski dio, koji je kroz predavanja prof. dr. J. Šeparović Hanževački, doc. dr. V. Peršića, prim. dr. M. Ivanuše, dr. I. Ivanac Vranešić i dr. D. Lovrića obuhvatio osnove procjene globalne sistoličke funkcije i regionalnih poremećaja kontraktiliteta, ehokardiografsku evaluaciju akutnog koronarnog sindroma te problematiku ishemijske kardiomiopatije i ishemijske mitralne insuficijencije. Praktični dio provodio se u formi dviju interpoliranih interaktivnih slikovnih vježbaonica tijekom kojih su polaznici na izabranim ehokardiografskim zapisima iz kliničke prakse uz nadzor predavača samostalno analizirali i riješavali zadane kliničke probleme.

Tečaj je završio kratkom pismenom evaluacijom znanja s vrlo dobrim završnim rezultatima.

Fotogalerija Symposium e-CARDIOLOGY 2012

 
 
Helix d.o.o. Copyright © 2011-2024 Croatian Cardiac Society.