Aktivnost Radne skupine za ehokardiografiju i slikovne metode u kardiologiji HKD na Euroecho & other Imaging Modalities 2012 Print E-mail

Daniel Lovrić, dr.med.
Klinički bolnički centar Zagreb, Zagreb

EACVI-kongres-2012-croechoHrvatska delegacija bila je mala, ali aktivna, te se Radna skupina predstavila sa svojim štandom gdje je osim informacija o našim dosadašnjim aktivnostima i ustoju bilo i moguće dobiti prvu obavijest CroEcha 2013, te zadnje brojeve Kardio lista i Cardiologie Croatice. U suradnji sa našom Radnom skupinom organizirana je plenarna sesija "Integrative echo approach to cardiac resynchronisation therapy" koja je bila izrazito dobro posječena kao i ocijenjena od strane drugih predavača. Na znanstvenom planu hrvatski centri su imali sveukupno tri sažetka prezentiranih putem postera. Nadamo se da će iduće godine u Istanbulu naše prisustvo biti brojnije, kako na samom kongresu, tako i u znanstvenom dijelu, a i u vidu članstva naših članova u EACVI.

 

EUROECHO & other Imaging Modalities 2012, Atena, 2012

{gallery}Atena2012{/gallery}

 
 
Helix d.o.o. Copyright © 2011-2024 Croatian Cardiac Society.