NOVO! NATE na CroEcho 2015 Ispis E-mail

Tijekom CroEcho2015 biti će organiziran Tečaj osnova ehokardiografije koji će kroz predavanja i slikovne radionice polaznicima dati presjek glavnih tema te osnove znanja za polaganje Ispita nacionalne akreditacije iz transtorakalne ehokardiografije. Ovo je jedinstvena prilika za sve zaiteresirane za polaganje NATE ispita jer, osim obnovljenog znanja, imate priliku pristupiti Ispitu čija je cijena uključena u kotizaciju

 

NATE ispit biti će organiziran na kraju Tečaja osnova ehokardiografije, u subotu, 30.05.2015.g. u poslijepodnevnim satima. Ispit se može prijaviti za vijeme trajanja kongresa. Ovom prilikom moguće je polaganje samo teorijskog dijela ispita koji se sastoji od 100 pitanja sa ponuđenim odgovorima. Potreban broj bodova za prolaz na ispitu je 65 bodova. Praktični dio ispita za one koji polože terorijski, biti će organiziran naknadno.

 

Radna skupina za ehokardiografiju i slikovne metode Hrvatskoga kardiološkog društva snažno potiče i poziva sve članove da u što većem broju pristupe NATE ispitu jer se ne može dovoljno naglasiti važnost standardiziranja kvalitete ehokardiografskih prelgeda na nacionalnoj, ali i europskoj razini.

 

Detalje o ispitu možete pogledati na našim stranicama.

 

 

 

 

 

CroEcho2015

 
 
Helix d.o.o. Copyright © 2011-2024 Hrvatsko kardiološko društvo