CroEcho 2015 – konačni program, tečaj osnova ehokardiografije, nacionalna akreditacija

CroEcho2015CroEcho 2015
8. hrvatski ehokardiografski skup s međunarodnim sudjelovanjem

Opatija, 28. do 30. 5. 2015.
Radna skupina za ehokardiografiju i slikovne metode u kardiologiji Hrvatskoga kardiološkog društva

CroEcho 2015 je najveći edukativni, stručni i znanstveni skup u regiji, posvećen neinvazivnoj kardiovaskularnoj dijagnostici. Stručni sadržaj donosi najvažnije teme iz suvremene europske ehokardiografske prakse te ukazuje na dostignuća u Hrvatskoj. Težište edukativnog sadržaja zauzima tečaj temeljne ehokardiografije namijenjen kardiolozima, specijalizantima kardiologije, internistima, pedijatrima, anesteziolozima i svima onima koji žele svladati teoretske osnove ehokardiografije. Izazov najboljim hrvatskim ehokardiografskim laboratorijima je mogućnost prikaza vlastitih stručnih i znanstvenih dostignuća.  Znanstveni dio skupa posvećen je kliničkim, eksperimentalnim i biomehaničkim istraživanjima u ehokardiografiji i ostalim slikovnim metodama.

 

Konačni program – PDF (5 MB)

 

Knjiga sažetaka - Cardiologia Croatica 3-4/2015 - http://www.kardio.hr/2015/05/25/cardiol-croat-2015-10-3-4/

 

Tečaj osnova ehokardiografije ponovno priznat od strane EACVI-a na CroEcho 2015 – http://croecho.kardio.hr/hr/novosti/12-vijesti/52-novo-tecaj-osnova-ehokardiografije-ponovno-priznat-od-strane-eacvi-a.html

 

Ispit nacionalne akreditacije iz transtorakalne ehokardiografije na CroEcho 2015 – http://croecho.kardio.hr/hr/novosti/12-vijesti/51-novo-nate-na-croecho-2015.html

 

Sve informacije – croecho2015.kardio.hr

 
 
Helix d.o.o. Copyright © 2011-2024 Croatian Cardiac Society.