Nukleus RS ECHO - Izvješće sastanaka održanog 11. 7. 2011. Ispis E-mail

Klinika za bolesti srca i krvnih žila KBC Zagreb, Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb. Sastanak je otvoren u 15:00h.

Prisutni: dr. K. Šutalo, prof. dr. D. Fabijanić, dr. N. Bulj, doc. dr. I. Božić, prof. dr. A. Matana, prof. dr. J. Vincelj, dr. D. Žagar, prim. dr. G. Krstačić, prim. dr. M. Ivanuša, doc. dr. V. Peršić, prof. dr. J. Šeparović Hanževački, dr. I. Ivanac, dr. D. Lovrić.

Sastanak je otvoren sažetim osvrtom zaključaka s prethodnih sastanaka.

 

I. Zamolbe članova ržRadne skupine za sponzorstvom na CroEcho 2011.

Prezentirane su molbe članova za pomoć pri financiranju prisustva na stručnom simpoziju CroEcho. Pomoć su tražili: dr. Hadžibegović, dr. Đurijanček, dr. Šporčić-Jelić, dr. M. Čikeš, dr. Ramqaj, dr. Šram, prof. dr. Vincelj, dr. Manola. Zaključeno je da će se navedenim članovima financijski pomoći ukoliko sredstva budu prikupljena iz donacija.

 

II. CroEcho 2011 – Izvješće organizacijskog odbora

Doc. dr. Peršić je prezentirao do sada učinjeno u vezi organizacije kongresa. Pozvani su mlađi kolege iz svih ehokardiografskih centara radi pomoći oko praktičnog dijela tečaja. Prikazan je preliminarni program CroEcha, kako simpozija tako i tečaja iz ehokardiografije. Tijekom kongresa održat će se i sastanak Radne skupine za ehokardiografiju.

Prof. dr. Fabijanić predložio je da će održati slijedeće predavanje: Spužvasta kardiomiopatija u sklopu Puzzlea.

 

III. Nacionalna akreditacija – praktični i teorijski dio, zamolbe, diploma

Prof. dr. Šeparović-Hanževački pozvala je članove koji nisu priložili molbe da prilože, da bi se o istima moglo odlučiti na idućim sastancima.

Dr. Šutalo je pitao da li će posjedovanje akreditacije biti neophodno za mogućnost izvođenja pretrage. Prof. Šeparović je rekapitulirala da u ovom trenutku zakonski nema obveza, ali neke zemlje u EU već to imaju uvedeno.

Akreditacija će imati dva dijela: praktični i teorijski. Teorijski bi bio izveden u vidu pismenog ispita koji bi se morao provesti ove godine. Dogovoreno je da će svaki predavać iz svojeg predavanja napraviti pet pitanja.

U provođenju teoretskog dijela ispita koji bi se morao provesti do kraja godine odgovorni će biti dr. Bulj, prim. dr. Ivanuša, prof. dr. Fabijanić, dr. Šutalo i dr. Božić.

Preliminarni termin ispita je 25. studenoga 2011. godine.

Molbe za akreditaciju priložili su prof. dr. Vincelj, doc. dr. Peršić, doc. dr. Ružić i prim. dr. Krstačić. Doneseno je pozitivno mišljenje Nukleusa glede odobrenja akreditacija za navedene članove.

 

IV. Internetska stranica CroEcho

Prim. dr. Ivanuša prezentirao je rad web stranice http://croecho.kardio.hr/ te broj otvaranja svake od podstranica.

 

V. Razno

Prof. dr. Šeparović Hanževački je izvjestila o trenutno postojećim troškovnicima pri HZZO.

Zaključak nukleusa je da se treba inzistirati na detaljnoj podjeli ehokardiografskih pretraga.

Dogovoreno je da prof. Šeparović, doc. Peršić i prof. Vincelj pristupe daljnjim pregovorima s Agencijom za akreditacije.

Odlučeno je da će nakon nacionalne akreditacije iz ehokardiografije slijediti akreditacija laboratorija kojom će se odlučiti koje su ustanove sposobne obavljati složene ehokardiografske pretrage.

 

Sastanak završen u 17:35h.

Zapisničar: Daniel Lovrić, dr. med.

 
 
Helix d.o.o. Copyright © 2011-2024 Hrvatsko kardiološko društvo