Novosti
Photogallery

 Cro Echo 2017, Poreč, 2017.

{gallery}CroEcho2017{/gallery}

 Cro Echo 2015, Opatija, 2015.

{gallery}CroEcho2015{/gallery}

 Cro Echo 2013, Dubrovnik, 2013.

{gallery}CroEcho2013{/gallery}

 EUROECHO & other Imaging Modalities 2012, Atena, 2012

{gallery}Atena2012{/gallery}

 Tečaj „Temelji oslikavanja srca: ishemijska bolest ", Opatija, 2012.

{gallery}Opatija2012{/gallery}

 Fotografije sa skupa u Osijeku

{gallery}Osijek2012{/gallery}

 Fotografije sa ehokardiografskog simpozija Cro Echo 2011 održanog u Opatiji

{gallery}CroEcho2011{/gallery}

 
Radionica "Ehokardiografski protokoli u valvularnim greškama", Koprivnica Print E-mail

U sklopu projekta RS "ECHO u gostima", 25. listopada 2014. u Koprivnici, održana je radionica Radne skupine za ehokardiografiju i slikovne metode u kardiologiji Hrvatskoga kardiološkog društva pod naslovom "Ehokardiografski protokoli u valvularnim greškama".

 

Izvještaj

 

Radionica se održala u prostorijama Edukacijskog centra u Općoj bolnici „Dr.T.Bardek“ u Koprivnici 25.listopada 2014 s početkom u 9 sati. Prisustvovalo je 32 polaznika iz Koprivničko-križevačke županije, okolnih županija i Zagreba. Predsjednica RS za ehokardiografiju i slikovne metode u kardiologiji Prof.dr.sc.J. Šeparović Hanževački i domaćin dr. K. Šutalo pozdravili su sudionike. Tema radionice su bili standardizirani protokoli ehokardiografskog pregleda i pohrane u bolestima srčanih zalistaka. Program se sastojao od moderiranog vođenja kroz protokol na stvarnim bolesnicima i praktičnog rada na radnim stanicama uz interaktivno sudjelovanje. Cilj radionice je bio naglasiti važnost sveobuhvatnog protokola i potrebnih parametre za cjelovito razumijevanje patologije i procjene srčane greške.

 

Voditelji kroz teme koje su obuhvaćale greške aortalnog, mitralnog, trikuspidnog i pulmonalnog zaliska bili su prof. Šeparović Hanževački, dr. K. Šutala, dr. V. Rešković –Lukšić, dr. M.Brida, dr. N.Bulj i dr. Ž.Baričević te ehosonografičarke bacc med.tech. S. Ceković i S.Večerić s Klinike za Bolesti srca i krvnih žila, KBC Rebro.

 

Na kraju radionice polaznici su dobrovoljno rješavali završni test koji je vrednovan u sklopu Nacionalne akreditacije iz transtorakalne ehokardiografije s 20 bodova od ukupno potrebnih 200 (detalji na croecho.kardio.hr). Sadržavao je 25 pitanja, a granica za prolaz postavljena je 15/25, te je ukupno 18 polaznika uspješno položilo test. U nastavku polaznicima smo podjelili anonimne ankete s pitanjem zadovoljstva radionice, ocjene od 1 do 5 . Anketu su ispunila 24 polaznika radionice. Evo prosjećnih ocjena i komentara:
1. organizacija radionice 4,91
2. koncept rada na pacijentu 4,86
3. kvaliteta predavanja 4,83
4. kvaliteta predavaca 4,87
5. kvaliteta slucajeva 4,79
6. korist prikazanih sadrzaja za praksu 4,87
Svi su odgovorili da žele sudjelovati u sljedećim radionicama. Neke od predloženih tema budućih radionica su: desno srce, prosteticke valvule, GUCH, dijastolicka disfunkcija, TEE, 3D, kardiomiopatije, ishemijska bolest. Najviše ih je bilo za desno srce.

 

Radionica je završila u 19.00 sati.


 

Dr. Margarita Brida

 
Radionica "Ehokardiografija u dijagnostici i liječenju hipertenzije", Vinkovci Print E-mail

U sklopu projekta RS "ECHO u gostima", 24. siječnja 2014. u Vinkovcima, održana je radionica Radne skupine za ehokardiografiju i slikovne metode u kardiologiji Hrvatskoga kardiološkog društva pod naslovom "Ehokardiografija u dijagnostici i liječenju hipertenzije".

 

Izvješće

 

Simpozij pod naslovom "Ehokardiografija u dijagnostici i liječenju hipertenzije" na prijedlog predsjednice Radne skupine za ehokardiografiju i slikovne metode u kardiologiji Hrvatskoga kardiološkog društva Prof.dr.sc. Jadranke Šeparović-Hanževački u organizaciji članice nukleusa radne skupine dr. Yvonne Vukušić-Janjić (Poliklinika Panaceja Županja) održan je 24.01.2014. u Vinkovcima, u kongresnoj dvorani hotela Villa Lenije. Simpoziju su nazočili subspecijalisti i specijalisti iz KBC Osijek, O.b. Vinkovci i O.b, Vukovar uz podjednako veliki broj liječnika obiteljske medicine iz Vukovarsko-Srijemske i Osječko-Baranjske županije. Organizaciji su značajno doprinjeli Doc. dr.sc. Kristina Selthofer-Relatić članica nukleusa, dr Danijel Lovrić tajnik radne skupine i dopredsjednik HLK dr.med. Mario Malnar.

U zanimljivim i sadržajno kvalitetnim izlaganjima predavača obuhvaćene su relevantne teme hipertenzivne bolesti srca.
Dr.sc. Vladimir Trtolja sa temom „Ehokardiografske odrednice hipertenzivne bolesti srca“.
Dr.sc. Sandra Makarović je prezentirala „Određivanja dimenzija vs. volumena lijevog atrija u kliničkoj praksi“.
Na kraju prvog dijela programa Dr.sc. Andrea Džumhur je prezentirala „Ehokardiografski pristup i metode kvantificiranja hipertrofije lijevog ventrikula“.

 

Sudionicima se omogućila jedinstvena prigoda edukacije Prof.dr.sc. Jadranke Šeparović-Hanževački i dr. Vlatke Rešković-Lukšić na dvjema radnim stanicama: GE EchoPAC 2012 (MEDICOM d.o.o.),paralelno vježbanje i demonstarcija pregleda na probandu provodilo se na ultrazvučnom sustavu Vivid S6. Osim toga je liječnicima obiteljske medicine prezentiran Vscan ručni ultrazvučni uređaj za orjentacijski pregled u hitnim stanjima i na terenu.

 

U nastavku programa Dr.sc. Mirna Krajina-Andričević prezentirala je temu Atletsko srce versus hipertrofijska kardiomiopatija.
Doc. dr.sc. Kristina Selthofer-Relatić sa temom Ehokardiografija u postupniku tretmana atrijske fibrilacije posebice interesantne za kolege na primarnoj razini sustava, isto kao i za ehokardiografičare u sustavu tercijarne zdravstvene skrbi.
Yvonne Vukušić-Janjić dr.med. „Terapijske implikacije ehokardiografskih nalaza „ nakon kratke epidemiološke analize hipertenzivne bolesti sa lokalnog područja upućenih pacijenata na ehokardiografski pregled (ugovorna ustanova HZZO-a Poliklinika Panaceja), koncizno su navedene terapijske opcije pojedinih odrednica hipertenzivne bolesti sa naglaskom na terapiju sistoličkog i dijastoličkog zatajenja srca.

 

Prof.dr.sc. Jadranke Šeparović-Hanževački „Dijastola u hipertenzivnoj bolesti srca“ obradila je krunska tema simpozija na kraju. Izlaganje je unjelo sigurnost u dijagnosticiranje dijastole i podjelu u stadije, bez naprednih tehnika, na postojećim temeljnim tehničkim mogućnostima. Ehokardiografske nalaze, istakla je, uvijek treba analizirati, odrediti njihov kauzalitet i korelirati u sinopsi nalaza. Prigodom pretrage postavljati si pitanja zašto, tražiti odgovore, izbjegavati zamke pojedinačnih patoloških nalaza. Zaključila je apelom na provedbu standardiziranog protokola ehokardiografije, čime se reducira potreba za nepotrebnim ponavljanjem nalaza i dodatnom opterećivanju sustava. Nakon dugog čekanja na pretragu, kvaliteta mora biti zajamčena. Osobito je istaknuta potreba za edukacijom i akreditacijom na nacionalnoj razini.

 

Slijedila je radionica, praktična primjena u predavanjima referiranih tema sa
Prof.dr.sc. Jadranka Šeparović-Hanževački, dr. Vlatka Rešković-Lukšić
Programska podrška: GE EchoPAC 2012 (MEDICOM d.o.o.)

 

20:05h Zatvaranje skupa sa osnovnim porukama

 

Zahvaljujem se svima nazočnima kolegicama i kolegama te sudionicima koji su, usprkos prvom snježnom nevremenu, svoje slobodno vrijeme uložili u edukaciju i omogućili odvijanje skupa.

 

Bodovi trajne medicinske edukacije će biti dodijeljeni sukladno listi nazočnih u bodovnoj tablici na mrežnim stranicama HLK.

 

Ovaj simpozij je izraz ideje decentraliziranih reginalnih održavanja edukacijskih skupova u cilju standardiziranja ehokardiograskih pregleda sa kvantificiranjem parametara i homologizaciji pisanja nalaza na kvalitativno visokoj razini.


Yvonne Vukušić-Janjić

 
Tečaj osnova ehokardiografije ponovno priznat od strane EACVI-a Print E-mail

EACVI

 

 

Kao i na prethodnom kongresu CroEcho2013.g.i ove će se godine tijekom trajanja kongresa održati Tečaj osnova ehokardiografije te Tečaj napredne ehokardiografije.  Kvalitetu tečaja je kao i do sada prepoznao i potvrdio Edukacijski odbor EACVI-a.

 

 

Read more...
 
Nacionalna akreditacija iz TTE na CroEcho 2015 Print E-mail

Pozivamo sve sudionike, članove Radne skupine za ehokardiografiju i slikovne metode,  koji su zainteresirani za polaganje Nacionalnog ispita iz transtorakalne ehokardiografije da iskoriste priliku i učine to za vrijeme CroEcho 2015. CIjena polaganja ispita je uključena u kotizaciju. Ispit se može prijaviti tijekom trajanja kongresa, a održat će se u subotu, 30.05.2015.g. u poslijepodnevnim satima.

 

Detalje o ispitu i pripremi za ispit pogledajte na nasim stranicama:

http://croecho.kardio.hr/hr/akreditacija.html

Read more...
 
CroEcho 2015 Print E-mail

8. hrvatski ehokardiografski skup s međunarodnim sudjelovanjem
Opatija, 28. do 30. svibnja 2015.

CroEcho 2015

8. hrvatski ehokardiografski skup s međunarodnim sudjelovanjem
Radna skupina za ehokardiografiju i slikovne metode u kardiologiji Hrvatskoga kardiološkog društva
Opatija, 28. do 30. svibnja 2015.

CroEcho 2015 je najveći edukativni, stručni i znanstveni skup u regiji, posvećen neinvazivnoj kardiovaskularnoj dijagnostici. Stručni sadržaj donosi najvažnije teme iz suvremene europske ehokardiografske prakse te ukazuje na dostignuća u Hrvatskoj. Težište edukativnog sadržaja zauzima tečaj temeljne ehokardiografije namijenjen kardiolozima, specijalizantima kardiologije, internistima, pedijatrima, anesteziolozima i svima onima koji žele svladati teoretske osnove ehokardiografije. Izazov najboljim hrvatskim ehokardiografskim laboratorijima je mogućnost prikaza vlastitih stručnih i znanstvenih dostignuća. Znanstveni dio skupa posvećen je kliničkim, eksperimentalnim i biomehaničkim istraživanjima u ehokardiografiji i ostalim slikovnim metodama.

Više informacija – CroEcho 2015

CroEcho2015

 
NOVO! CroEcho2015 – EBAC akreditacija Print E-mail

ebac-logoZnanstveni i edukativni ehokardiografski skup CroEcho2015 u organizaciji Radne skupine za ehokardiografiju i slikovne metode u kardiologiji Hrvatskoga kardiološkog društva ponovno jedobio još jednu potvrdu izvrsnosti - 13 bodova od EBAC-a!

Read more...
 
Accreditation by collecting points! Print E-mail

logoCroEchoCollect points in educational contents RS and earn the right to accomplish the theoretical part of the National accreditation for transthoracal echocardiography.

Read more...
 
NEW RECOMMENDATIONS EAE/ASE FOR 3D ECHOCARDIOGRAPHY EXAMINATION Print E-mail

Heart-Logo-ASEPractical instructions for optimal 3D display and analysis of various heart structures with recommendations for indications...

Read more...
 
Preporuke američkog Udruženja za kompjutoriziranu tomografiju srca i krvih žila (SCCT) – kada ne koristiti CT-koronarografiju? Print E-mail

m-logoMudri odabir (Choosing Wisely*) je organizacija čiji je cilj promocija dijaloga liječnika i bolesnika o korištenju najprikladnijih dijagnostičkih pretraga i vrsta liječenja, uz izbjegavanje korištenja metoda bez očekivane koristi. Kao odgovor na taj izazov, mnoga su američka nacionalna udruženja liječnika definirala problematiku najčešće korištenih metoda ili procedura iz svog područja i izdala preporuke o racionalnom postupanju pri upućivanju bolesnika na dijagnostičke pretrage, među ostalim i CT-koronarografiju.

Read more...
 
When does the control ECHO examination is not needed? Print E-mail

heart puzzle2New recommendations from American Echocardiography Society about unnecessary control echocardiographic check-ups....

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 Next > End >>

Page 3 of 4
 
Helix d.o.o. Copyright © 2011-2023 Croatian Cardiac Society.