CROECHO2013 – ZAVRŠNI OSVRT

Od 23. do 25. svibnja 2013. godine u Dubrovniku je, u organizaciji Radne skupine za ehokardiografiju i slikovne metode u kardiologiji Hrvatskoga kardiološkog društva, održan 7. hrvatski ehokardiografski skup s međunarodnim sudjelovanjem – CroEcho2013.

Skup je okupio ehokardiografsku javnost Hrvatske i okolnih zemalja, uz više od tristo domaćih i inozemnih sudionika, predavača te izlagača, čime je potvrdio status najvećeg ehokardiografskog skupa u regiji. Kvaliteta skupa prepoznata je i od strane Europskog odbora za akreditaciju u kardiologiji (EBAC) dodjelom 14 bodova sudionicima u sklopu programa trajnog medicinskog usavršavanja (CME).

Trodnevni program ponudio je osvrt na dosadašnja saznanja i novosti u ehokardiografiji. Plenarnim dijelom obuhvaćena su tematska izlaganja priznatih stručnjaka iz Hrvatske i inozemstva te usmena izlaganja odabranih znanstvenih priopćenja iz regije. Počasno predavanje na temu "The pathophysiology of acute LV pressure overload and its potential link to sudden death" tijekom svečanosti otvaranja održao je prof.dr. George Sutherland iz Velike Britanije.

U svjetlu prerastanja Radne skupine za ehokardiografiju HKD-a i Europskog udruženja za ehokardiografiju u udruženja za sve slikovne metode u kardiologiji, posebna novost na skupu bilo je stavljanje naglaska na cjelovit dijagnostički pristup odabranom kliničkom problemu - okruglim stolom na temu "Procjena ishemijske bolesti srca" na kritički su način definirane prednosti i korist objedinjavanja slikovnih metoda u kardiologiji (ehokardiografija, kompjutorizirana tomografija, magnetska rezonanca, scinrigrafija).

Velik dio programa skupa bio je posvećen edukativnim sadržajima iz ehokardiografije putem iznimno posjećenog Tečaja osnova ehokardiografije, čiju je kvalitetu potvrdio i Edukacijski odbor EACVI-ja. Podijeljen u 8 tematskih sekcija, uz pomoć odabranih predavača iz Hrvatske i inozemstva tečaj je polaznicima omogućio uvid u osnove i pravila ehokardiografije, obuhvativši problematiku u rasponu od fizikalnih temelja, standardizacije i optimiziranja prikaza te osnova hemodinamike do najčešćih bolesti zalistaka, srčanog mišića i desnog srca.

Kao dopuna tečaju organizirane su interaktivne slikovne vježbaonice za vrijeme kojih se sudionike na primjerima iz kliničke prakse podučavalo osnovama i problematici ehokardiografskih prikaza, mjerenjima i zamkama u svakodnevnim kliničkim scenarijima. Sudionici su imali prigodu sudjelovati i u radionicama napredne ehokardiografije s odabranim stručnjacima kroz prikaze praktične primjene dvodimenzijske analize deformacije miokarda, trodimenzijske ehokardiografije i primjene ehokardiografije u bolesnika s plućnom hipertenzijom i bolešću desnog srca.

Skup je iskorišten i kao prigoda da se zainteresiranim sudionicima omogući pristupanje pismenom ispitu znanja u sklopu postupka Nacionalne akreditacije iz transtorakalne ehokardiografije. Testu je pristupilo tridesetak polaznika. Uspjeh na ispitu vrjednovan je sa 100 bodova od 200 bodova potrebnih za priznavanje teorijskog dijela postupka, sukladno pravilniku Radne skupine i osnovnim i neophodnim sadržajima koje propisuje EACVI.

Znanstveni dio programa bio je zastupljen u obliku usmenih izlaganja izabranih sažetaka i izlaganja postera. Svi prihvaćeni sažetci objavljeni su u časopisu Cardiologia Croatica, službenom časopisu Hrvatskog kardiološkog društva (http://www.kardio.hr/cardiologia-croatica/arhiva.html).

Naposljetku, premda je inzistiranje na izvrsnosti stručnog dijela bilo temeljna odrednica skupa, nije zanemaren niti društveni aspekt događaja. Iz Dubrovnika nosimo brojne pozitivne kritike i snažnu motivaciju da CroEcho2015 bude još bolji!

CroEcho2013

Web: http://croecho2013.kardio.hr/

Fotogalerija: http://croecho.kardio.hr/fotogalerija.html

 
 
Helix d.o.o. Copyright © 2011-2024 Hrvatsko kardiološko društvo